Markanızı Zirve'ye çıkarmak için,

DOĞRU YERDESİNİZ !

Zirve Patent'e Göre Marka Nedir?

Marka tüzel kişilerin ya da gerçek kişilerin sunduğu ürün ve hizmetleri diğerlerinden ayırmaya yarayan en önemli unsurdur. Ticari faaliyette bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kimliğini ifade eder ve bu kimlik tescil belgesi ile resmiyet kazanır.
Nasıl bir insanın kim olduğu kimlik ile kanıtlanıyor ve bu kimliği resmi olarak kanıtlayan kimlik kartı var ise  tescil belgesi de markanın kimlik kartıdır.

Marka Nasıl Oluşturulur?

​Markalar kelimelerden, harflerden, sayılardan, şekillerden, renk unsurlarından oluşabileceği gibi seslerden de oluşabilmektedir. Markanın sunulmuş ya da sunulacak ürün ve hizmeti işaret etmemesi gerekmektedir Bu tarz ibareler tanımlayıcı ibareler olup genel kullanıma açık olarak nitelendirilmektedir. Yani kimsenin tekeline bırakılamaz.
Marka ayırt edici olmalıdır. Bir teşebbüsü diğerinden ayırt etmelidir. Fark edilir ve akılda kalıcı olmalıdır.
Örnek vermek gerekirse;
“elma” ibaresi sebze ve meyveler için marka olamaz.
“araba resmi'' motorlu taşıtlar için marka olamaz.
Marka normal karakterlerde yazılmış tek başına tescil edilmek istenen harf veya sayılardan oluşmamalıdır. Tek başına harf ya da sayılardan oluşması isteniyorsa ya farklı şekilde stilize edilmiş olmalı veya şekil unsuru içermelidir.
Renk markası olarak tescil talep edildiğinde ise renk unsuru o ürün veya hizmet ile özdeşleşmiş ve kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olmalı ya da birkaç renk kombinasyonundan oluşmalıdır.
Yabancı kelimeler de marka olabileceği gibi bu kelimelerin Türkçe anlamları da yine ayırt edicilik kriterini sağlamalıdır.

Marka Ne zaman Oluşturulmalıdır?

Gerçek veya tüzel kişilerin ticari hayata adım attığı ve hangi sektörde faaliyet göstermek istediğine karar verdiği anda öncelikle yapması gereken markasını oluşturmak ve bu markayı ilgili sektörde tescil ettirmek olmalıdır.
Tescil aşamasını başarılı olarak geçemeyen bir marka için yapılmış olan her türlü yatırım hatalı marka seçimi ve aynı veya benzer markalar sebebiyle kaybedilmeye mahkumdur. 
Bu sebeple öncelikle sektörü bilen kişilerden yardım alınarak uygun marka seçimi ve aynı ve benzer markalar bazında markanın garanti altına alınması gerekmektedir.

Marka Tescil Süreci Nasıl İlerler?

Marka ve Patent Başvurularınız için bizler ile iletişime geçin !

Oluşturulmuş ve sektörü belirlenmiş bir marka için öncelikle ürün ve hizmetlerin sektörel olarak dağılımının yapılmış olduğu 45 sınıf içerisinden markanın sınıf tespiti yapılır.
Ardından ilgili sınıflarda aynı ve benzer markalar bazında marka araştırması yapılarak olumlu veya olumsuz araştırma raporu eşliğinde talep sahibine iletilir. Markanın uygun olduğuna ve başvurusu yapılmaya karar verildiği anda Kurum nezdinde ilgili sınıflar kapsamında marka başvurusunda bulunulur. Marka başvurusu başvuru yapıldığı an itibariyle sahibine koruma sağlar ve bir marka numarası ile birlikte Kurum veri tabanında yerini alır. Marka uzmanları tarafından yapılacak olan ilk incelemenin ardından markanın ilanına karar verilir veya kısmen veya tamamen reddedilir. İlanına karar verilen marka 2 ay süre ile üçüncü kişilerin görüşüne açılır ve ilan süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise ilan süresinin sonunda tesciline karar verilir.
İlk aşamayı başarı ile geçerek ilana çıkan ve ilan aşamasında da herhangi bir itiraz yapılmamış olan markalar takriben 6 ay içerisinde tescil edilir. Ancak reddedilmiş yada kısmen reddedilmiş veya ilan aşamasında itiraz gelmiş markalar için süreç minimum 1 yıl olacaktır.

Zirve Patent© 2021. Tüm Hakları Saklıdır.