Blog

Tanınmış Marka Kriterleri

Tanınmış marka, belli çerçeveleri olmasa da genel anlatımda tanınmış markaların bilinirlik seviyesine göre özel korumaya alınması sürecidir. Bir marka eğer Tanınmış Marka seviyesine gelmişse Türk Patent Enstitüsü onu özel koruma altına alır. Bu durum bilinirliğini arttırmış, popüler hale gelmiş markaların değerini koruması için çok önemlidir.

Bir markayı tescil ettirmek, onu sadece hizmet verdiği sektör içerisinde koruma altına alırken tanınmış marka tescili ise markanızı tüm sektörler tüm hizmetlerde koruma altına alır. 

Bir markanın tanınmış marka sayılabilmesi için yapılan tanımlar kesin çizgileri olmasa da anlaşılırdır. Markanın yalnızca kendi sektöründeki kullanıcılar tarafından değil her kesimden insan tarafından bilinir olması tanınmış marka olduğunun kanıtıdır.

Tanınmışlık başvurusu yapabilmek için gereken kriterler;

  • Marka tescilinin ve kullanımının süresi (Markanın tarihçesi hakkında bilgi),
  • Marka tescilinin ve kullanımının hangi coğrafyada olduğu ve kapsamı
  • Markanın sahip olduğu mal ve hizmetlerin sahip olduğu Pazar payı, yıllık satışlar
  • Markanın promosyona ayırdığı bütçe ve çalışmaların detayı
  • Markanın orijinal olduğunu kanıtlayacak ayırt edici özellikleri
  • Marka sahibinin bilgileri
  • Marka kullanıldığı mal veya hizmetle ne kadar ilgili
  • TSE, ISO gibi markanın sahip olduğu belgelerle markanın parasal değeri olarak sıralanabilir.
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım