Patent başvurusu için hangi evraklar gerekir?

Patent için gereken evraklar;

  • Başvuru formu
  • Buluşunuzu anlatan bir özet
  • Tarifname
  • İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar
  • Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler
  • Vekaletname
  • Tarifname Metni
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım