Patent

Patent Belgesi ile Ticari Rekabet Avantajı Sağlarken, Buluşunuzu Taklit Edilmekten Koruyoruz

Buluşunuzu ortaya çıkarmak için verdiğiniz emekleri patent belgesi ile koruma altına alıyoruz.

Patent tescil kapsamında verdiğimiz hizmetler;

 • Başvuru yapılması muhtemel/ müvekkil talebi doğrultusunda patent/faydalı modele ilişkin sistemde sorgulama yapılması ve aynı tür olanların müvekkile iletilmesi
 • Başvuru yapılması muhtemel buluşun patent/faydalı model olabilirliği konusunda değerlendirme yapılması
 • Başvuru yapılacak patent/faydalı model için tarifname, istemler, özet içeren tarifname takımının hazırlanması
 • Patent/faydalı model başvurusu tescil edilene kadar her sürecin takibi, Kurum kararlarının müvekkile rapor halinde sunulması, gerekli işlemlerin müvekkil talimatları ile yapılması
 • Müvekkillerimize ait patent/faydalı modellerin yıllık yenileme periyotlarının takibi ve müvekkillere bildirim yapılarak yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Yurt dışında kullanılan ve kullanılması düşünülen patent/faydalı modeller  için ilgili ülkeler bazında başvurusu yapılması ve sürecin takibidir. 
Patent

S.S.S

Patent için gereken evraklar;

 • Başvuru formu
 • Buluşunuzu anlatan bir özet
 • Tarifname
 • İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar
 • Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler
 • Vekaletname
 • Tarifname Metni

Blog

Teklif Almak İçin Formu Doldurunuz

Güvenlik Kodu
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım