Blog

Coğrafi işaret nasıl alınır?

Bazı ürünlerde ürünün kendisinin yanında üretiminin yapıldığı konum da önemli bir unsur haline gelir. Antep fıstığı, Afyon lokumu gibi bir coğrafi bölgeye işaretlenmiş, yöresel olarak nitelendirilebilen ürünlerde coğrafi işaret bu değerin korunması için çok  önemlidir.

Türk Patent Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret, bir yöreye mal olmuş ürünü tescil etme işlemidir. Büyük bir alanda yapılan tüm üretimleri kapsaması sebebiyle coğrafi işaret bir kişiye verilemez. Coğrafi işarete başvuruyu kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve dernekler, üretici grupları veya o ürünü o bölgede yalnızca kendisinin ürettiğini belgeleyen kurumlar yapabilir.

Coğrafi işaret almak için gerekli tüm belgeleri hazırladıktan sonra Türk Patent Kurumu’na başvurmak ve süreci izlemek gerekir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım