Blog

Patent ve Faydalı Modelin Farkları

Bir buluşun faydalı model olabilmesi için bir yenilik sağlaması ve sanayiye uygun olması gerekirken patent alabilmesi için bu özelliklere ek bir de buluş niteliğini sağlaması gerekir.

Faydalı modelde buluşunuz 10 yıl koruma altındayken patentle 20 yıl korunur.

Faydalı modelde ödenen ücretler patentten daha ucuzdur ve bu da tercih edilmesini etkileyen faktörlerden biridir.

Patent almak için uzun bir süre gerekirken faydalı modelde süre çok daha kısadır.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım