Faydalı Model

Buluşunuz Daha Az Maliyet ve Daha Az Gereklilikle Faydalı Model Tescili ile Güvende

İşinizi ve işletmenizi geliştirecek buluşunuzu en hızlı şekilde koruma altına alabilmeniz için yanınızdayız.

Faydalı Model Tescili kapsamında verdiğimiz hizmetler;

  • Başvuru yapılması muhtemel/ müvekkil talebi doğrultusunda patent/faydalı modele ilişkin sistemde sorgulama yapılması ve aynı tür olanların müvekkile iletilmesi
  • Başvuru yapılması muhtemel buluşun patent/faydalı model olabilirliği konusunda değerlendirme yapılması
  • Başvuru yapılacak patent/faydalı model için tarifname, istemler, özet içeren tarifname takımının hazırlanması
  • Patent/faydalı model başvurusu tescil edilene kadar her sürecin takibi, Kurum kararlarının müvekkile rapor halinde sunulması, gerekli işlemlerin müvekkil talimatları ile yapılması
  • Müvekkillerimize ait patent/faydalı modellerin yıllık yenileme periyotlarının takibi ve müvekkillere bildirim yapılarak yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Yurt dışında kullanılan ve kullanılması düşünülen patent/faydalı modeller  için ilgili ülkeler bazında başvurusu yapılması ve sürecin takibi
Faydalı Model

S.S.S

6769 SMK m.142(3)’te listelenen kriterlere göre;

  • Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
  • Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
  • Biyoteknolojik buluşlar,
  • Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar, faydalı model ile korunmaz.”

Faydalı model tescili alan buluşlar 10 yıl boyunca koruma altına alınır. 

Blog

Teklif Almak İçin Formu Doldurunuz

Güvenlik Kodu
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım