Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

6769 SMK m.142(3)’te listelenen kriterlere göre;

 • Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
 • Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
 • Biyoteknolojik buluşlar,
 • Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar, faydalı model ile korunmaz.”

Faydalı model tescili alan buluşlar 10 yıl boyunca koruma altına alınır. 

Marka başvurularında en kritik adım doğru sınıf seçimidir. Marka sınıfı, markanın kapsamını belirler. Türk Patent Kurumu 45 ayrı sınıf üzerinden marka tescil hizmeti sunmaktadır. Haklarınızın korunabilmesi için doğru sınıflandırmayı yaparak markanızı tescil altına almanız gerekir. 

Patent için gereken evraklar;

 • Başvuru formu
 • Buluşunuzu anlatan bir özet
 • Tarifname
 • İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar
 • Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler
 • Vekaletname
 • Tarifname Metni

Üretici grupları,

Ürünün coğrafi alanındaki kamu kurum ve kuruluşları

Ürünle ilgili çalışan dernekler, vakıflar

Tek bir üreticisi varsa bunu ispatlayan belgelerle üretici firma başvuru yapabilir. 

Toplam 1 sayfa icerik arasından, 1. sayfa gösteriliyor.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım