Faydalı model hangi buluşları korumaz?

6769 SMK m.142(3)’te listelenen kriterlere göre;

  • Kimyasal ve biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
  • Eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar,
  • Biyoteknolojik buluşlar,
  • Usuller veya bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar, faydalı model ile korunmaz.”
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım